Interviews

In de voorbereidingen voor de ontwikkeling voor DV3 zijn reeds diverse organisaties betrokken. In onderstaande interviews krijgt u een beeld hoe een aantal van hen raakvlakken zien met hun huidige werkzaamheden en initiatieven om het wegverkeer in Nederland veiliger te maken.