Duurzaam Veilig Wegverkeer

De Duurzaam Veilig-visie is een door vele verkeersveiligheidsprofessionals gedeeld beeld van de optimale aanpak om de verkeersonveiligheid in Nederland te verbeteren. Een duurzaam veilig wegverkeer voorkomt doden, ernstig verkeersgewonden en blijvend letsel door onderliggende risico's van het gehele verkeerssysteem systematisch terug te dringen. Centraal staat daarbij 'de menselijke maat' door uit te gaan van behoeften, competenties, beperkingen en kwetsbaarheid van mensen kan het verkeerssysteem op een realistische wijze maximaal veilig worden uitgewerkt.

Naar het rapport »

DV3 in 100 secondenRuim een decennium na Door met Duurzaam Veilig (2005) is het tijd om te herijken of de visie voldoende is toegerust op een nabije toekomst tot 2030 met aankomende technologische ontwikkelingen, verdere verstedelijking, vergrijzing, en de zoektocht naar een nieuwe balans in verantwoordelijkheden.

Het onderzoek 'DV3 - Visie Duurzaam Veilig Wegverkeer 2018-2030' beschrijft in het kort een herijking van de visie die in de jaren negentig werd ontwikkeld, vervolgens op grote schaal werd geïmplementeerd in Nederland, en twaalf en een half jaar geleden voor het eerst werd geactualiseerd.

Het doel is om volgens DV3 systematisch te werken aan maximale verkeersveiligheid voor iedereen, met een slachtoffervrij verkeerssysteem als ultieme ambitie. Anders gezegd: iedere verkeersdeelnemer - van het schoolgaande kind, de forens en de zakelijke rijder tot de actieve oudere - komt weer veilig thuis.

DV3 Rapporten

 • DV3 - Visie Duurzaam Veilig Wegverkeer 2018-2030 icon

  DV3 - Visie Duurzaam Veilig Wegverkeer 2018-2030

  Principes voor ontwerp en organisatie van een slachtoffervrij verkeerssysteem

  Download »

 • DV3 Achtergrond- rapport deel 1 icon

  DV3 Achtergrond- rapport deel 1

  Huidige situatie, maatschappelijke trends en wensbeelden.

  Kader voor de visie Duurzaam Veilig Wegverkeer 2018-2030

  Download »

 • DV3 Achtergrond- rapport deel 2 icon

  DV3 Achtergrond- rapport deel 2

  Achtergronden en uitwerking van de verkeersveiligheidsvisie

  De visie Duurzaam Veilig Wegverkeer voor de periode 2018-2030 onderbouwd

  Download »