Over

Net als voorgaande versies van Duurzaam Veilig, komt ook DV3 tot stand in samenwerking met organisaties die actief zijn op het gebied van verkeersveiligheid. SWOV is initiator van de visie.

Hieronder kunt u meer lezen over de stappen die tot nu toe gezet zijn in het proces om tot DV3 te komen en wat u nog tegemoet kunt zien.


DV3: het proces

In 2016 zijn we gestart met vijf discussietafels met betrokken experts rondom belangrijke mobiliteitsgroepen in het wegverkeer:

Het doel van deze discussietafels was om met elkaar de verkeersveiligheidsproblemen en uitdagingen voor de toekomst helder te krijgen. Daarnaast hebben we de wensbeelden over een veilige toekomst verkend. Ook is aan bod gekomen wat voor organisaties daarbij een rol kunnen spelen. U kunt hier een samenvatting lezen van de discussiebijeenkomsten.

Met dit materiaal zijn in 2017 verdere discussies gehouden met experts en zijn de ideeën voor DV3 verder onderzocht door middel van literatuuronderzoek. Dit heeft geleid tot een eerste conceptversie van het DV3-gedachtegoed die is voorgelegd aan een groot aantal organisaties. De suggesties die zij hebben gedaan zijn zo veel mogelijk verwerkt in de definitieve versie en de achtergronddocumentatie die u hieronder kunt downloaden.

Rapporten

 • DV3 - Visie Duurzaam Veilig Wegverkeer 2018-2030 icon

  DV3 - Visie Duurzaam Veilig Wegverkeer 2018-2030

  Principes voor ontwerp en organisatie van een slachtoffervrij verkeerssysteem

  Download »

 • DV3 Achtergrond- rapport deel 1 icon

  DV3 Achtergrond- rapport deel 1

  Huidige situatie, maatschappelijke trends en wensbeelden.

  Kader voor de visie Duurzaam Veilig Wegverkeer 2018-2030

  Download »

 • DV3 Achtergrond- rapport deel 2 icon

  DV3 Achtergrond- rapport deel 2

  Achtergronden en uitwerking van de verkeersveiligheidsvisie

  De visie Duurzaam Veilig Wegverkeer voor de periode 2018-2030 onderbouwd

  Download »