Geschiedenis


Duurzaam veilig, een korte terugblik

In 1992 zag de Duurzaam Veilig-visie het licht met de publicatie 'Naar een duurzaam veilig wegverkeer’. En het bleef niet bij deze publicatie alleen, de visie werd ook in de praktijk gebracht. Dit startte in 1995 met een klein aantal lokale demonstratieprojecten door het land die in 1997 werden opgevolgd door het ‘Startprogramma Duurzaam Veilig’ dat in heel Nederland werd uitgerold. Dit betrof een convenant tussen centrale en decentrale overheden met 24 afspraken voor de implementatie van de eerste fase van Duurzaam Veilig. In 2005 volgde de tweede fase Duurzaam Veilig. Deze werd ingebed in het landelijke beleid.

Deze initiatieven zijn belangrijk geweest voor verdere verbetering van de verkeersveiligheid, zoals blijkt uit een evaluatie 10 jaar na het begin van het Startprogramma. Dit heeft er ook aan bijgedragen dat Nederland wereldwijd als een van de toonaangevende voorbeelden wordt gezien op het gebied van verkeersveiligheidsbeleid.

'Door met Duurzaam Veilig - Nationale Verkeersveiligheidsverkenning voor de jaren 2005-2020' is het vervolg op 'Naar een duurzaam veilig wegverkeer'. Door met Duurzaam Veilig houdt de oorspronkelijke Duurzaam Veilig-visie kritisch tegen het licht. Daar waar nodig zijn in dit vervolg aanpassingen aangebracht omdat we inmiddels wijzer zijn geworden na onze eerste stappen op weg naar een duurzaam veilig wegverkeer. De visie is ook geactualiseerd vanwege voortschrijdende inzichten en nieuwe ontwikkelingen.

Dit is ook nu weer de aanleiding om DV3 te ontwikkelen voor de toekomst tot 2030.

Rapporten

 • Naar een Duurzaam Veilig Wegverkeer (1992) icon

  Naar een Duurzaam Veilig Wegverkeer (1992)

  Hoe het allemaal begon: de eerste publicatie over duurzaam veilig wegverkeer

  Download »

 • Door met Duurzaam Veilig (2005) icon

  Door met Duurzaam Veilig (2005)

  De eerste actualisatie van de visie uit 2005, gericht op de periode tot 2020

  Download »

 • Evaluatie 10 jaar Duurzaam Veilig (2009) icon

  Evaluatie 10 jaar Duurzaam Veilig (2009)

  Evaluatie van de effecten van Duurzaam Veilig, 10 jaar na het begin van het Startprogramma

  Download »

 • DV3 - Visie Duurzaam Veilig Wegverkeer 2018-2030 (2018) icon

  DV3 - Visie Duurzaam Veilig Wegverkeer 2018-2030 (2018)

  Principes voor ontwerp en organisatie van een slachtoffervrij verkeerssysteem

  Download »